دستگاه هایفو 4 بعدی 5 هندپیس

قیمت اصلی 250,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 190,000,000 تومان است.

دستگاه هایفو 7 بعدی ultramage

قیمت اصلی 110,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 80,000,000 تومان است.